กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่น
โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
จัดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องบรรยาย S – 106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

กำหนดการ
09.00 – ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 บรรยาย เรื่อง โดย ร.ศ.ดร. สมชาย ชคตระการ
อดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
10.45 – 12.30 เสวนา เรื่องวัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น
โดย ร.ศ.ดร. สมชาย ชคตระการ ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ศ.กิตติคุณ ดร. สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ อุปนายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
คุณชิซูโกะ ซูมิต้า ผู้จัดการทั่วไป โรงเรียนสอนภาษา สุมิตรา
คุณมาลิน นิธิสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บ.ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย)

By admin