วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมแมนดาริน A

แบบสำรวจ ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566


https://forms.gle/3Byp6ZS1QfUJY3Q38

By admin