“JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา” 
ห้องสัมมนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น

ในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น (Official Development Assistance : ODA) ในปี พ.ศ. 2557 นี้
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา”
ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ ฯ

ในการนี้ สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว
ทั้งนี้ โปรดตอบรับ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

<<ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่นี่>>

กำหนดการ

****************************************************

13.00                   นายกสมาคมJAAT กล่าวต้อนรับ
13.00 – 13.30 น   นำเสนอ กิจกรรมสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
13.30 – 14.30 น   เวทีเสวนา “JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา” ผอ. JICA, นายก สมาคม JAAT,
14.30 – 16.30      กิจกรรม – TEA Ceremony วัฒนธรรมที่สวยงามของญี่ปุ่น – Kimono
                           เชิญ แต่งชุดญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและชาญี่ปุ่น ในระหว่างกิจกรรม

****************************************************

By admin