บทความโดยสมาชิก

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

Submitted by admin on Thu, 01/23/2014 – 07:55

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.
โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT

* ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA )

Submitted by admin on Sun, 01/05/2014 – 18:40

        ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ( Official Development Assistance หรือ ODA ) ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นและไทย 

การให้ความร่วมมือ คือ นโยบายหลักของ ODA

โครงการประกวดภาพถ่ายครบรอบ 60 ปี ODA ไทย-ญี่ปุ่น

Submitted by admin on Mon, 12/30/2013 – 09:39

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”
********************************************
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา” ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA ) โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิค เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าว

องค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย

Submitted by admin on Wed, 12/25/2013 – 14:18

เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

Submitted by admin on Wed, 12/25/2013 – 14:05

รวมลิงค์เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

Alumni ในประเทศอื่นๆ

Submitted by admin on Wed, 12/25/2013 – 10:51