Day: January 23, 2014

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT * ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย