Day: January 25, 2014

โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

สมาคมผู้รับทุนไจก้าขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2557 โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. ความเป็นมา…