Day: September 13, 2014

กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นโดย สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยจัดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 12.30 น.ณ ห้องบรรยาย S – 106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต กำหนดการ09.00 – ลงทะเบียน09.30 – 10.30 บรรยาย เรื่อง โดย ร.ศ.ดร. สมชาย ชคตระการอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา10.45…