นายนคร  ศิลปอาชานายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับฯพณฯ นายชิเกะคะสุ  ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแระจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเงินรายได้จากการจัดงาน  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

By admin