สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) Old Japan Students Association, Thailand (OJSAT)www.ojsat.or.th
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.www.tpa.or.th/‎
Japan-Thailand Economic Cooperation Societywww.jtecs.or.jp/‎
Japanese Association in Thailandwww.jat.or.th/‎
The Japan Thailand Associationnihon-thaikyokai.go-web.jp/‎
สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น – Welcome to Thai-Japanese Associationwww.thai-japanasso.or.th/

By admin