องค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Embassy of Japan in Thailand http://www.th.emb-japan.go.jp/th องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA Thailand Office) http://www.jica.go.jp/thailand/english/ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce,Bangkok : JCC) http://www.jcc.or.th/ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade…

Alumni ในประเทศอื่นๆ

Albania http://jicaalumni-albania.org.al/ Bosnia and Herzegovina http://www.jicaalumni.ba/ Brazil (Brasillia, Curitiba) http://www.abraex.org.br/ Brazil (Recife) http://www.anbej.org.br/ Bulgaria http://www.jicabg.org/ Guatemala http://www.aguabeja.org.gt/ Honduras http://www.ahbeja.org.hn/ Kosovo http://www.jaak-kosova.org/ Macedonia http://www.mak-jams.mk/ Madagascar http://www.aaajamadagascar.org/ Malaysia http://myjica.net/ Mexico http://asemeja.org.mx/inicio.php Nepal…

เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) Old Japan Students Association, Thailand (OJSAT) www.ojsat.or.th Technology Promotion Association (Thailand-Japan) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. www.tpa.or.th/‎ Japan-Thailand Economic Cooperation Society www.jtecs.or.jp/‎ Japanese Association in Thailand www.jat.or.th/‎ The Japan…

การเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ

นายนคร ศิลปอาชานายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแระจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเงินรายได้จากการจัดงาน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เรียน สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Bangkok Club ห้องประชุมชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ เขตสาทร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.คณะกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญท่าน ซึ่งเคยได้รับทุนและเป็นสมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยวันดังกล่าว สมาชิกและผู้มีเกียรติ จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับอดีตนายกสมาคมฯ (นายนคร ศิลปอาชา) ในโอกาสที่ได้รับ…