Month: January 2014

โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

สมาคมผู้รับทุนไจก้าขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2557 โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. ความเป็นมา…

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT * ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

เชิญชวนสมาชิกส่งบทความ

มีภาพที่อยากให้ดู มีความรู้อยากแบ่งปัน คิดถึงคืนวันที่เคยไปญี่ปุ่น สมาคมผู้รับทุนไจก้า ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประจำปีของสมาคม ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ – ประสบการณ์เมื่อครั้ง ไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น – ประสบการณ์หลังกลับมาประเทศไทย – ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น ที่อยากแบ่งปัน – อื่นๆ กรุณาส่งชื่อ-สกุล พร้อมบทความและภาพประกอบ มาที่ jaathai@live.com ภายในวันที่ 20 ม.ค. 56**ผู้เขียนได้รับของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ** บทความจะนำไปตีพิมพ์ลงในวารสารฯ…

Children Day

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 รายละเอียดกำหนดการ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA )

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ( Official Development Assistance หรือ ODA ) ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นและไทย การให้ความร่วมมือ คือ นโยบายหลักของ ODA ข้อมูลอ้างอิง