ขอเชิญร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมแมนดาริน A แบบสำรวจ ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสามัญสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 https://forms.gle/3Byp6ZS1QfUJY3Q38

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2558

ด้วยสมาคมฯจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา รัชดา กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาอภิเษก)สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้…

JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา

“JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา” ห้องสัมมนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น ในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น (Official Development Assistance : ODA) ในปี พ.ศ. 2557 นี้สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม…

กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่นโดย สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยจัดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 12.30 น.ณ ห้องบรรยาย S – 106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต กำหนดการ09.00 – ลงทะเบียน09.30 – 10.30 บรรยาย เรื่อง โดย ร.ศ.ดร. สมชาย ชคตระการอดีตนายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ผอ.สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา10.45…

โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

สมาคมผู้รับทุนไจก้าขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2557 โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. ความเป็นมา…

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร …ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT * ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

เชิญชวนสมาชิกส่งบทความ

มีภาพที่อยากให้ดู มีความรู้อยากแบ่งปัน คิดถึงคืนวันที่เคยไปญี่ปุ่น สมาคมผู้รับทุนไจก้า ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประจำปีของสมาคม ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ – ประสบการณ์เมื่อครั้ง ไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น – ประสบการณ์หลังกลับมาประเทศไทย – ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น ที่อยากแบ่งปัน – อื่นๆ กรุณาส่งชื่อ-สกุล พร้อมบทความและภาพประกอบ มาที่ jaathai@live.com ภายในวันที่ 20 ม.ค. 56**ผู้เขียนได้รับของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ** บทความจะนำไปตีพิมพ์ลงในวารสารฯ…

Children Day

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 รายละเอียดกำหนดการ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA )

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ( Official Development Assistance หรือ ODA ) ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นและไทย การให้ความร่วมมือ คือ นโยบายหลักของ ODA ข้อมูลอ้างอิง

โครงการประกวดภาพถ่ายครบรอบ 60 ปี ODA ไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา” สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา” ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA ) โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ…